East-West Solutions e обединение на самонаети лицензирани фирмени консултанти. Целта ни е предлагане на качествени услуги за стартиращи предприятия в Австрия и експандиращи предприятия от България, за които Австрия представлява интерес.

Ние се идентифицираме като „генералисти“, което ни предоставя възможността да подходим индивидуално към потребностите на нашите клиенти. Ние работим в динамична среда, като целта ни е да намираме оптималното решение към момента, което да доведе до максимална добавена стойност на Вашата компания в дългосрочен план.

В случай, че Вашият проект надвишава нашите правомощия, ние го реализираме в партньорство с адвокати, данъчни консултанти и други експерти.

Ние сме хора от практиката, които преследват реални резултати, следвайки визията, която имат пред себе си!

Copyright © 2017 East-West Solutions. All Right Reserved.
-